Hvad er leasing på periodeafgift?

Porsche targa - leasing på periodeafgift

Betaling i månedlige rater frem for den fulde afgift

Leasing på periodeafgift – tidligere kaldt flex-leasing – er en leasingform, hvor man betaler en afgift i månedlige rater frem for at betale den fulde registreringsafgift ved erhvervelse af et køretøj. Afgiften pr. måned på en ny bil er 2% de første 3mdr., 1% når bilen er mellem 3 og 36 måneder, og ½% når bilen er over 36 måneder. Alt sammen procenter af den fulde registreringsafgift. Ud over ovennævnte afgift beregner SKAT sig et rentetillæg baseret på restafgiften. Procenten på rentetillægget fastsættes af SKAT hvert halve år.

 

Hvorfor vælge leasing på periodeafgift?

Leasing på periodeafgift er specielt velegnet til køretøjer med en høj anskaffelsespris, til sæsonkøretøjer (sportsvogn om sommeren – 4-hjulstrækker om vinteren) og for leasingtagere med et stort kørselsbehov. Finansiering af køretøjer ved denne form for leasing baserer sig på, at leasingselskabet stiller køretøjet til rådighed for leasingtager i en aftalt periode. Leasingselskabet indbetaler derefter en forholdsmæssig registreringsafgift for den aftalte leasing til SKAT. Hvornår leasing på periodeafgift kan betale sig, afhænger af flere forskellige faktorer. Her spiller f. eks. køretøjets type, kørselsbehov, finansieringsbehov, forsikring og hyppighed af bilskift en rolle. Men da køretøjets anskaffelsespris er uden afgift, sikres leasingtager et lavere forrentningsgrundlag og en mindre afskrivning i forhold til køretøjer, hvor den fulde registreringsafgift er betalt. Som en fingerregel er kapitalbindingen typisk kun på 20-30% i forhold til en bil på fuld dansk afgift.

 

Find den leasingform, der passer til dit behov

Selected Car Leasing kan hjælpe dig med en afklaring af, om leasing på periodeafgift opfylder dine ønsker og behov. Ud fra dine ønsker finder Selected Car Leasing igennem sit internationale netværk et køretøj til dig. Herefter udarbejder vi med udgangspunkt i det konkrete køretøj et tilbud til dig. Når du har accepteret tilbuddet, sørger vi for hjemtransport, syn/toldsyn og klargøring af bilen, inden den leveres til dig.

Efter leasingperiodens udløb er der flere muligheder: Du kan forny leasingkontrakten, anvise en køber med CVR-nummer til køretøjets aktuelle scrapværdi eller lade Selected Car Leasing stå for salget af bilen. Er din kontrakt på sæsonleasing, kan vi stå for opbevaring af køretøjet i stilstandsperioden og evt. klargøre det til næste sæson.